Privacyverklaring

Wie wij zijn

Affected Mood Music Academy, gevestigd op Planetenlaan 5, 2024 EN te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. 

Verwerken persoonsgegevens

Affected Mood Music Academy kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten. Het verwerken van de gegevens is nodig voor het afhandelen van de betaling, je te informeren over onze diensten en je te bellen of mailen -indien nodig- om onze diensten uit te kunnen voeren. Affected Mood Music Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeninggegevens

Inzien gegevens

Je hebt het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@affectedmoodmusicacademy.com. Affected Mood Music Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Bewaren van gegevens

Affected Mood Music Academy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Affected Mood Music Academy verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in geen geval worden gegevens gedeeld, laat staan tegen vergoeding, met derden voor commerciële doeleinden, denk bijvoorbeeld aan Direct Marketing. 

Beveiliging gegevens

Affected Mood Music Academy neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Affected Mood Music Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.